POS

Tento krásny slnečný deň sme strávili maľovaním na sklo a výrobou dekoračných levanduľových predmetov. Touto cestou chceme vysloviť poďakovanie pracovníčkam POS, že prišli medzi nás a pomohli nám zmysluplne využiť voľný čas.