Denný stacionár Svidník

Poskytujeme

 

  • sociálnu služba FO, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej III., podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, zároveň je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
  • sociálnu starostlivosť je zabezpečovaná každý pracovný deň v čase od 8:00 do 16:00 hodín.
  • kapacita denného stacionára vo Svidníku je 45 prijímateľov sociálnej služby prevažne seniorského veku.

Výhodou umiestnenia v dennom stacionári je kontakt so spoločenským prostredím,  podpora sebestačnosti, samostatnosti a zamedzenie spoločenskej izolácie.