Náš deň

Dnešný deň sme strávili takto… 

Vyskúšali sme nové cviky- PADÁK, následne sme zaspomínali na „teplo z termoforu“