Dušičky

Blíži sa Sviatok všetkých svätých. 

Čas, kedy každý z nás sa snaží spomaliť čas a zaspomínať na svojich blizkých, ktorí už  nie sú medzi nami. Dnes sme spoločne s klientmi zapálili sviečku a v spoločných modlitbách pod vedením p. Paňkovej sme im venovali tichú spomienku a pomodlili sa za duše našich zomrelých.