Akadémia 4. veku

Odísť na dôchodok neznamená, že človek už spoločnosti nemá čo priniesť, alebo že sa sám nemôže rozvíjať. Práve naopak,je to skvelá príležitosť naučiť sa niečo  nové a svojimi poznatkami obohatiť seba i svoje okolie. Jednou z foriem vzdelávania je aj univerzita štvrtého veku, ktorá ako projekt beží aj v našom zariadení, vďaka lektorke PhDr. Terézii Fertaľovej PhD., ktorá nám prednášala na tému: Choroby tepien a žíl. Ide skôr o voľnočasovú aktivitu.  

Pozítívny efekt vidíme v tom, že: 

  • univerzita štvrtého veku má spomaľovať starnutie,
  • zlepšuje medziľudské vzťahy,
  • seniori, ktorí chodia do kolektívu a znovu sa učia, si udržiavajú lepšie telesné aj duševne zdravie.