Úcta k starším

V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Veď boli radosti, boli aj smútky. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším skláňame sa v úcte pred vami, ktorí ste pre nás určitým vzorom.
Ďakujeme pracovníčkam z Podduklianskej knižnice za krásny prierez života – Každý vek má svoje čaro. Za hudobné vystúpenie ďakujeme šikovnému študentovi Matejovi Gerekovi.